امن تر با یک نگاه

با نصب افزونه لِوی بر روی مرورگر خود، تصویر سپری بر روی مرورگر خود در کنار آدرس بار خواهید یافت که به شما با تغییر رنگ گزارشی از کیفیت وب سایتی که مشاهده می کنید می دهد. سبز نشان دهنده امنیت، زرد نیازمند احتیاط و قرمز نشان دهنده احتمال خطر یا محتوای نا مناسب است

Lewi help image for icons

بیشتر با یک کلیک

تنها با یک کلیک بر روی نشانه افزونه لِوی، شما می توانید به اطلاعات بیشتری درباره هر سایت می توانید دسترسی داشته باشید و همچنین می توانید نظر و تجربه خود را از مرور و استفاده از سایت با کمک ابزار این پانل برای لِوی ارسال کنید تا به دوستان و خانواده خود در انتخاب سایتهای بهتر کمک کنید

Lewi help image for panel

اطمینان از آگاهی

لِوی بسته به تنظیمات مورد پسند شما، در زمانی که سایت نیازمند توجه شماست و یا خطری شما را تهدید می کند برای اطمینان از آگاهی شما از خطرات و تهدیدات مرتبط با وب سایتی که در حال مرور آن هستید می تواند برای شما پیام اخطار بر روی سایت نمایش دهد تا امنیت بیشتری در محیط وب برای شما برقرار شود

Lewi help image for alerts