سایت parstel.net

سلب مسئولیت: Lewi.ir ابزاری رایگان بررسی سایت ها است. اگرچه ما 100% تلاش خود را می کنیم که اطلاعاتی صحیح و قابل اتکا در اختیار کاربران خود قرار دهیم، اما ممکن اسب در برخی موارد اطلاعات کافی و صجیح نباشد، لطفا با ثبت نظر خود به ما در بهبود کیفیت خدمات رایگان کمک کنید.
وضعیت سایت parstel.net:

سایت امن و قابل استفاده برای همه است

اطلاعات و وضعیت دسترسی به سایت parstel.net هر روز توسط Lewi.ir بررسی می شود و در صورت تعییر در اطلاعات و یا وضعیت دسترسی به این سایت، اطلاعات به روز شده بلافاصله به کاربران نمایش داده می شود.

ایمنی استفاده

سایت بی مشکل

ایمنی دسترسی سایت ها توسط مرجع معتبر اینترنتی بررسی می شود و هدف آن این است که در صورتی که وب سایتی اقدام به دزدی یا هک و یا نشر ویروس و... می کند، به کاربران اینترنت هشدار دهند.

وضعیت دسترسی

سایت قابل دسترسی است

بررسی سایت

تصویر سایت parstel.net
parstel.net
آدرس IP: 208.64.250.67
دسته بندی: بازرگانی و بازاریابی
Call Iran,Calling Iran,Calling Card Europe to Iran,UK,Australia,UAE,Malaysia,Turkey &Scandinavia

Calltoiran provides best rated Iran phone cards and Iran calling cards to call Iran,Europe to Iran,UK to Iran,Australia to Iran,UAE To Iran calling,Malaysia to Iran,&Turkey To Iran International Calling Services as per your need the deals are available for long distance phone calling cards,call iran phone card,call Iran phone card,calling card at cheap rates iran phone cards.