سایت mp3quran.net

سلب مسئولیت: Lewi.ir ابزاری رایگان بررسی سایت ها است. اگرچه ما 100% تلاش خود را می کنیم که اطلاعاتی صحیح و قابل اتکا در اختیار کاربران خود قرار دهیم، اما ممکن اسب در برخی موارد اطلاعات کافی و صجیح نباشد، لطفا با ثبت نظر خود به ما در بهبود کیفیت خدمات رایگان کمک کنید.
وضعیت سایت mp3quran.net:

سایت امن و قابل استفاده برای همه است

اطلاعات و وضعیت دسترسی به سایت mp3quran.net هر روز توسط Lewi.ir بررسی می شود و در صورت تعییر در اطلاعات و یا وضعیت دسترسی به این سایت، اطلاعات به روز شده بلافاصله به کاربران نمایش داده می شود.

ایمنی استفاده

سایت بی مشکل

ایمنی دسترسی سایت ها توسط مرجع معتبر اینترنتی بررسی می شود و هدف آن این است که در صورتی که وب سایتی اقدام به دزدی یا هک و یا نشر ویروس و... می کند، به کاربران اینترنت هشدار دهند.

وضعیت دسترسی

سایت قابل دسترسی است

بررسی سایت

تصویر سایت mp3quran.net
mp3quran.net
آدرس IP: 104.23.139.17
دسته بندی: دریافت رسانه,ادیان,پخش رسانه
المکتبة الصوتیة للقرآن الکریم - MP3 Quran

المکتبة الصوتیة للقرآن الکریم تضم عدد کبیر من القراء و بعدة روایات و بعدة لغات,مع روابط تحمیل مباشرة لسور القران الکریم وبجودة عالیة mp3 128,بالإضافة إلی الإذاعة و خدمة التورنت وخدمة الاستماع المباشر قران کریم قرآن کریم القرآن الکریم مباشر استماع فلاش مکتوب مجود بصوت تحمیل مباشر استماع مباشر