سایت mediaget.net

سلب مسئولیت: Lewi.ir ابزاری رایگان بررسی سایت ها است. اگرچه ما 100% تلاش خود را می کنیم که اطلاعاتی صحیح و قابل اتکا در اختیار کاربران خود قرار دهیم، اما ممکن اسب در برخی موارد اطلاعات کافی و صجیح نباشد، لطفا با ثبت نظر خود به ما در بهبود کیفیت خدمات رایگان کمک کنید.
وضعیت سایت mediaget.net:

سایت امن و قابل استفاده برای همه است

اطلاعات و وضعیت دسترسی به سایت mediaget.net هر روز توسط Lewi.ir بررسی می شود و در صورت تعییر در اطلاعات و یا وضعیت دسترسی به این سایت، اطلاعات به روز شده بلافاصله به کاربران نمایش داده می شود.

ایمنی استفاده

سایت بی مشکل

ایمنی دسترسی سایت ها توسط مرجع معتبر اینترنتی بررسی می شود و هدف آن این است که در صورتی که وب سایتی اقدام به دزدی یا هک و یا نشر ویروس و... می کند، به کاربران اینترنت هشدار دهند.

وضعیت دسترسی

سایت قابل دسترسی است

بررسی سایت

تصویر سایت mediaget.net
mediaget.net
آدرس IP: 78.138.101.20
دسته بندی: سرگرمی
MediaGet.net - most powerfull suite for get media! Only 29.95$ per month!

Mediaget - is most powerfull software to get non DRM media content. You can download or watch\view online music,movies,books and other digital goods. Our SEO service give you unlimited access to biggest catalog of digital content. We collect more than 3 million music tracks,15 000 movies and 500 000 books.