سایت laserdarman.com

سلب مسئولیت: Lewi.ir ابزاری رایگان بررسی سایت ها است. اگرچه ما 100% تلاش خود را می کنیم که اطلاعاتی صحیح و قابل اتکا در اختیار کاربران خود قرار دهیم، اما ممکن اسب در برخی موارد اطلاعات کافی و صجیح نباشد، لطفا با ثبت نظر خود به ما در بهبود کیفیت خدمات رایگان کمک کنید.
وضعیت سایت laserdarman.com:

سایت امن و قابل استفاده برای همه است

اطلاعات و وضعیت دسترسی به سایت laserdarman.com هر روز توسط Lewi.ir بررسی می شود و در صورت تعییر در اطلاعات و یا وضعیت دسترسی به این سایت، اطلاعات به روز شده بلافاصله به کاربران نمایش داده می شود.

ایمنی استفاده

سایت بی مشکل

ایمنی دسترسی سایت ها توسط مرجع معتبر اینترنتی بررسی می شود و هدف آن این است که در صورتی که وب سایتی اقدام به دزدی یا هک و یا نشر ویروس و... می کند، به کاربران اینترنت هشدار دهند.

وضعیت دسترسی

سایت قابل دسترسی است

بررسی سایت

لیزر درمان

مرجع اطلاعات کاربرد لیزر در پزشکی:هدف ما از راه اندازی این وبسایت آشنا سازی بیماران و جامعه پزشکی با آخرین تکنولوژی روز دنیا در زمینه لیزر و بیماریهای قابل درمان با آن است. متفاوت بودن طول موج لیزر باعث اختلاف در خصوصیات ذاتی آن می شود به نحویکه هر طول موج، نوع فیبری که انتخاب می شود و همچنین روش انجام عمل جراحی برای هر بیمار با بیمار دیگر متفاوت است. بنابر این آگاهی پزشک از فیزیک لیزر و همچنین آشنایی او با انواع روش های نوین ارائه شده در زمینه درمان بیماریها و بهره گیری از آخرین تکنولوژی ارائه...