سایت ku.ac.ke

سلب مسئولیت: Lewi.ir ابزاری رایگان بررسی سایت ها است. اگرچه ما 100% تلاش خود را می کنیم که اطلاعاتی صحیح و قابل اتکا در اختیار کاربران خود قرار دهیم، اما ممکن اسب در برخی موارد اطلاعات کافی و صجیح نباشد، لطفا با ثبت نظر خود به ما در بهبود کیفیت خدمات رایگان کمک کنید.
وضعیت سایت ku.ac.ke:

سایت امن و قابل استفاده برای همه است

اطلاعات و وضعیت دسترسی به سایت ku.ac.ke هر روز توسط Lewi.ir بررسی می شود و در صورت تعییر در اطلاعات و یا وضعیت دسترسی به این سایت، اطلاعات به روز شده بلافاصله به کاربران نمایش داده می شود.

ایمنی استفاده

سایت بی مشکل

ایمنی دسترسی سایت ها توسط مرجع معتبر اینترنتی بررسی می شود و هدف آن این است که در صورتی که وب سایتی اقدام به دزدی یا هک و یا نشر ویروس و... می کند، به کاربران اینترنت هشدار دهند.

وضعیت دسترسی

سایت قابل دسترسی است

بررسی سایت

تصویر سایت ku.ac.ke
ku.ac.ke
آدرس IP: 197.248.5.11
دسته بندی: مرجع و آموزشی
Kenyatta University

Kenyatta University is home to some of the world's top scholars,researchers and experts in diverse fields. We pride ourselves in providing high quality programmes that attract individuals who wish to be globally competitive. To achieve this,we have invested heavily in infrastructure and facilities to offer our students the best experience in quality academic programmes under a nurturing environment in which our students learn and grow.