سایت eltima.com

سلب مسئولیت: Lewi.ir ابزاری رایگان بررسی سایت ها است. اگرچه ما 100% تلاش خود را می کنیم که اطلاعاتی صحیح و قابل اتکا در اختیار کاربران خود قرار دهیم، اما ممکن اسب در برخی موارد اطلاعات کافی و صجیح نباشد، لطفا با ثبت نظر خود به ما در بهبود کیفیت خدمات رایگان کمک کنید.
وضعیت سایت eltima.com:

سایت امن و قابل استفاده برای همه است

اطلاعات و وضعیت دسترسی به سایت eltima.com هر روز توسط Lewi.ir بررسی می شود و در صورت تعییر در اطلاعات و یا وضعیت دسترسی به این سایت، اطلاعات به روز شده بلافاصله به کاربران نمایش داده می شود.

ایمنی استفاده

سایت بی مشکل

ایمنی دسترسی سایت ها توسط مرجع معتبر اینترنتی بررسی می شود و هدف آن این است که در صورتی که وب سایتی اقدام به دزدی یا هک و یا نشر ویروس و... می کند، به کاربران اینترنت هشدار دهند.

وضعیت دسترسی

سایت قابل دسترسی است

بررسی سایت

تصویر سایت eltima.com
eltima.com
آدرس IP: 46.4.194.4
دسته بندی: سخت افزار و نرم افزار
USB over Ethernet,Virtual Serial Port,Serial to Ethernet Connector,Serial Port Monitor

Eltima Software is a global software development company,specializing primarily in serial communication,USB and serial port virtualization and remote access to USB and COM port devices. We have been developing and implementing our Port Virtualization Technology for over 15 years. Eltima Software delivers wide range of utilities and custom software solutions for Windows,macOS,Linux and Android.