سایت amrkhaled.net

سلب مسئولیت: Lewi.ir ابزاری رایگان بررسی سایت ها است. اگرچه ما 100% تلاش خود را می کنیم که اطلاعاتی صحیح و قابل اتکا در اختیار کاربران خود قرار دهیم، اما ممکن اسب در برخی موارد اطلاعات کافی و صجیح نباشد، لطفا با ثبت نظر خود به ما در بهبود کیفیت خدمات رایگان کمک کنید.
وضعیت سایت amrkhaled.net:

سایت امن و قابل استفاده برای همه است

اطلاعات و وضعیت دسترسی به سایت amrkhaled.net هر روز توسط Lewi.ir بررسی می شود و در صورت تعییر در اطلاعات و یا وضعیت دسترسی به این سایت، اطلاعات به روز شده بلافاصله به کاربران نمایش داده می شود.

ایمنی استفاده

سایت بی مشکل

ایمنی دسترسی سایت ها توسط مرجع معتبر اینترنتی بررسی می شود و هدف آن این است که در صورتی که وب سایتی اقدام به دزدی یا هک و یا نشر ویروس و... می کند، به کاربران اینترنت هشدار دهند.

وضعیت دسترسی

سایت قابل دسترسی است

بررسی سایت

تصویر سایت amrkhaled.net
amrkhaled.net
آدرس IP: 104.152.109.43
دسته بندی: سازمان های غیر دولتی و غیر انتفاعی
الموقع الرسمی للدکتور عمرو خالد - بناء إنسان

موقع عصری ینشغل بالدین والحیاة معاً.. دینی.. اجتماعی.. ثقافی، یقدم البرامج والفتاوی والسیرة وقصص القرآن والأنبیاء والاستشارات الطبیة والنفسیة والحلول للمشکلات الزوجیة، وکل ما یساعد علی تنمیة الإنسان، ومهارات الحیاة، ومعلومات عامة.. وکل ما یخص الشباب والمرأة والأسرة والتکنولوجیا برؤیة عصریة وسطیة.